Enligt en rapport från Expresso finns det en lucka i utformningen av denna åtgärd, som inte tar hänsyn till kapitalinkomster vid bedömningen av rätten till stöd, vilket gör det möjligt att överföra stödet till utländska miljonärer som deltar i programmet Golden Visa.

Utan att ta hänsyn till kapitalinkomster kan alla miljonärer med ett skatteidentifikationsnummer och ett socialförsäkringsnummer bli berättigade till stödet på 125 euro. De inspektörer som Expresso har hört medger denna möjlighet, eftersom den rättsliga norm som utgör ramen för den inte innehåller något resursvillkor som korsar arbetsinkomster med andra, till exempel inkomster av patrimonial karaktär.

Det har enligt tidningen upptäckts mer än två dussin fall. Men det är omöjligt att veta det totala antalet otillbörliga stöd.