Nu kommer diesel att kosta 1,933 euro per liter och 1,820 euro per liter bensin (95), med hänsyn till de genomsnittliga värdena vid pumparna denna måndag, som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG), och som redan tar hänsyn till de rabatter som tillämpas.

Priserna kan fortfarande justeras, inte bara för att ta hänsyn till slutpriset på Brent och valutamarknadens beteende, utan också för att de slutliga priserna är ett genomsnitt av de värden som tillämpas av alla bensinstationer.