"Visste du att du måste förnya ditt körkort innan du fyller 50 år?" är ett budskap som delas på sociala medier av den offentliga säkerhetspolisen(PSP).

Om du har ett portugisiskt körkort ska du vara medveten om att det datum du måste förnya det varierar beroende på vilket datum körkortet utfärdades. Och det finns tre datum att vara medveten om enligt Noticias ao Minuto.

Om du fick körkort före den 2 januari 2013 ska du vara medveten om att den första förnyelsen av körkortet måste göras vid 50 års ålder - den enda förnyelsen utan att du behöver uppvisa ett läkarintyg. Den andra sker vid 60 års ålder, därefter vid 65 och sedan vid 70 års ålder, förklarar institutet för mobilitet och transport(IMT), och därefter måste det förnyas "vartannat år".

Förare med behörighet från och med den 2 januari 2013 måste förnya sitt körkort enligt "det datum som anges" på baksidan av dokumentet. Den andra förnyelsen sker vart 15:e år tills föraren fyller 60 år. Därefter sker de nya förnyelserna vid 65 års ålder, därefter vid 70 års ålder och sedan "vartannat år".

Det sista alternativet gäller för förare som har fått körkort från och med den 30 juli 2016. De kommer att behöva genomföra den första förnyelsen "vart 15:e år efter körkortsdatumet tills de fyller 60 år". Nästa validering sker vid 60 års ålder och fram till 70 års ålder vart femte år. Från och med 70 års ålder börjar förnyelsen, precis som i de andra fallen, att genomföras vartannat år".