Efter prästvigning och teologiska studier i Rom återvände han till sitt hemland och återupptog olika pastorala och akademiska uppgifter. Han blev först hjälpbiskop och 1964 ärkebiskop i Kraków och deltog i Andra Vatikankonciliet.


Den 16 oktober 1978 valdes han till påve och tog namnet Johannes Paulus II. Hans exceptionella apostoliska iver, särskilt för familjer, ungdomar och sjuka, ledde honom till många pastorala besök över hela världen. Han besökte Portugal vid fyra tillfällen och träffade den sista kvarvarande visionären från Fatima, syster Lucia.


Han avled fridfullt i Rom den 2 april 2005. Han helgonförklarades av påve Franciskus den 27 april, den andra söndagen i påsken 2014.