Enligt regeringen innebär ändringarna av det rättsliga systemet för inresa, vistelse, avresa och avlägsnande av utländska medborgare från det nationella territoriet att man inför "förfaranden som gör det möjligt att locka till sig en reglerad och integrerad invandring för att utveckla landet, förändra den offentliga förvaltningens sätt att hantera invandrare och garantera villkoren för invandrarnas integration".

Bland de nya åtgärderna finns inrättandet av en tidsbegränsad visering som gör det möjligt för invandrare att lagligen resa in i Portugal i syfte att söka arbete.

Denna visering för att söka arbete i Portugal är giltig i 120 dagar och kan förlängas med ytterligare 60 dagar. Den beviljas av portugisiska konsulat, som omedelbart meddelar utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF) och institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP).

Medborgare i gemenskapen av portugisisktalande länder (CPLP) kommer också att få ett förenklat viseringssystem i Portugal, inom ramen för avtalet om rörlighet mellan CPLP:s medlemsstater.

Det nya systemet innebär att kvotsystemet för invandring upphör, gör det lättare att få uppehållsvisum för utländska studenter som deltar i högre utbildning i Portugal och gör det möjligt för digitala nomader att få ett uppehållsvisum eller ett visum för tillfällig vistelse.