Formeln för beräkning av den årliga höjningen av vägtullarna fastställs i lagdekret 294/97,som kontrolleras under den sista månaden för vilken uppgifter finns tillgängliga före den 15 november.

Den 15 november är den sista dagen för koncessionshavarna att meddela regeringen sina prisförslag för det följande året, varefter staten har 30 dagar på sig att kommentera dem.

I den snabba uppskattningen av konsumentprisindexet (KPI), går INE ut med att inflationen på årsbasis, exklusive bostäder, på fastlandet kommer att ha varit 10,46 % i oktober. De slutgiltiga uppgifterna kommer att offentliggöras den 11 november.

År 2022 dikterade utvecklingen av KPI en ökning av vägtullarna med 1,83 %, och 2020 och 2021 ändrades priserna inte, efter fyra på varandra följande år med ökningar: 2019 ökade vägtullarna på motorvägar med 0,98 %, efter ökningar på 1,42 % 2018, 0,84 % 2017 och 0,62 % 2016.

När det gäller priset på vägtullarna på de två Tagusbroar som Lusoponte har koncession på - 25 de Abril och Vasco da Gama - kan det öka med 9,3 % från och med januari 2023, eftersom det i koncessionshavarens avtal föreskrivs att uppdateringen av taxan indexeras till förändringstakten på årsbasis i september-KPI.