I den uppskattning som publicerats av det regionala direktoratet för statistik på Madeira(DREM) påpekas att "även om de övernattningar som registrerades i september 2022 var lägre än i juli och augusti samma år - då tröskeln på en miljon överskreds - är detta värde det högsta någonsin för september månad och det tredje högsta månadsrekordet någonsin".

Uppgifterna för denna sektor motsvarar årliga variationer på över 32,4 % i antalet gäster och över 25 % i antalet övernattningar.

Enligt DREM ökade också antalet övernattningar från nationella invånare med 16,1 % jämfört med samma månad föregående år. 205 900 invånare i Portugal besökte Madeira i september.

När det gäller utländska besökare tog regionen emot 754 400 samma månad, vilket innebar en ökning med 27,7 %.