I ett meddelande som publicerades idag avslöjar flygbolaget att det mellan juli och september noterade "ett historiskt rekord i rörelseintäkter", som uppgick till 1,1 miljarder euro, vilket "översteg nivåerna före krisen med 7,5 %", vilket gjorde det möjligt för bolaget att uppnå "ett ekonomiskt resultat utan motstycke".

Detta resultat, anges det i noten, "drevs av starka rörelseresultat och positiva effekter från genomförandet av valutasäkringspolicyn", som också "minskade valutaeffekten från de tidigare kvartalen 2022".

"Denna situation är relaterad till TAP:s nuvarande strategi för finansiell riskhantering, som syftar till att minska volatiliteten i effekterna av växelkursvariationer på resultaträkningen. Även om man bortser från den ovan nämnda förbättringen av policyn för valutasäkring, förblir nettoresultatet positivt på 31,8 miljoner euro.

I den information som offentliggjordes i dag säger TAP:s ordförande Christine Ourmières-Widener att företaget "bekräftar att det har en solid utveckling under det tredje kvartalet, med alla finansiella nyckeltal som ligger över nivåerna före krisen, trots den ökade bränslekostnaden".

Efterfrågan för det fjärde kvartalet "är fortfarande ganska stark, vilket stöder förväntningarna på ett bra ackumulerat resultat fram till slutet av året", säger chefen och tillägger: "Synligheten för nästa år är dock fortfarande begränsad och med tanke på den nuvarande situationens osäkerhet är det allt viktigare att vi fortsätter att fokusera på vår strategiska plan, som hittills har visat sig vara effektiv".