Strejken har utlysts av sju fackliga organisationer, bland annat Lärarnas riksförbund(Fenprof) och Utbildningsförbundet(FNE), som kräver att lärarkarriären ska uppvärderas, att otryggheten ska bekämpas och att sektorn ska föryngras.

Strejken sammanfaller med utbildningsminister João Costas besök i parlamentet för att höras inom ramen för diskussionen i specialiteten OE2023, som ger 6,9 miljarder euro till grund- och gymnasieutbildning och skolförvaltning.

För de fackliga strukturer som företräder lärarna är detta belopp dock otillräckligt och representerar vad de anser vara sektorns underfinansiering. Å andra sidan anser de också att OE2023 lämnar flera problem obesvarade.

Utöver strejken kallade Fenprof till ett möte samma dag framför republikens församling från 15.00, en timme innan João Costas utfrågning börjar.

FNE kommer att främja initiativ tillsammans med fackliga ledare i flera skolor i landet, under förmiddagen.