" Arbetslösheten uppgick till 6,1 %, vilket är högre än i augusti och juni 2022 (0,1 procentenheter för båda månaderna) och lägre än under samma månad 2021 (0,2 procentenheter)".

Den arbetslösa befolkningen ökade med 1,6 % i september jämfört med augusti och uppgick till 318,8 000 personer (ytterligare 5,5 000 arbetslösa). Jämfört med samma period 2021 minskade den med 2,6 % (8 300 färre personer).

När det gäller den sysselsatta befolkningen uppskattades den till 4 874,7 tusen personer, dvs. en minskning med 0,2 % jämfört med augusti (9,3 tusen personer färre sysselsatta), men en ökning med 0,1 % jämfört med de tre föregående månaderna. Jämfört med samma period förra året ökade den sysselsatta befolkningen med 0,8 %.