Nästan ett år efter att de valdes ut av en jury, som en del av en inbjudan från den portugisiska filmakademin, kommer de fem filmerna den här veckan till streamingplattformen och är tillgängliga "över hela världen", säger Netflix i ett uttalande.

De utvalda filmerna är "A Metamorfose dos Pássaros" av Catarina Vasconcelos, med Joana Gusmão i produktionen, "Soa" av Raquel Castro, med manus av Isabel Machado, produktion av Joana Ferreira och Sara Simões, "Mar" av Margarida Gil, med manus av Rita Benis, och "Simon Chama" av Marta Sousa Ribeiro, och producerad av Joana Peralta.

Till dem ansluter sig "Desterro" av den portugisisk-brasilianska regissören Maria Clara Escobar.

Initiativet från Academia Portuguesa de Cinema syftar till att synliggöra portugisiska kvinnor - eller kvinnor med permanent uppehållstillstånd i Portugal - som har varit delaktiga i produktion, regi eller skrivande av ett manuskript.

Enligt förordningen innebär partnerskapet att långfilmer licensieras till Netflix-plattformen under ett år.

Enligt förordningen får de kandidater som är knutna till var och en av de utvalda filmerna 15 000 euro. Om det finns fler än en kandidat per utvald film delas de 15 000 euro mellan dem alla.