"Arbetet med fackföreningarna och de organisationer som företräder TAP-arbetarna kommer att fortsätta, men det värsta som kan hända, vid en tidpunkt då företaget återhämtar sig och visar de första positiva tecknen på återhämtning, [skulle vara] en strejk som stör företagets verksamhet", sade infrastruktur- och bostadsministern.

Pedro Nuno Santos sade att han var väl medveten om de lönesänkningar som arbetstagarna utsätts för och den press som detta sätter på deras liv, men han konstaterade att dessa nedskärningar inte kan börja upphöra förrän företagets situation har stabiliserats.

"Vi hade ett kvartal då flygbolaget gick med vinst, men TAP har 2022 fortfarande en ackumulerad förlust och har en omstruktureringsplan som fortfarande är mycket utmanande att genomföra", sade ministern.

Han påpekade dock att en strejk, förutom de störningar den orsakar, inte tar hänsyn till "den enorma insats som det portugisiska folket har gjort för att TAP inte skulle försvinna 2020".

"Vi har förväntningar, som vi har haft hittills från arbetstagarnas sida, på samarbete för att återhämta oss och kunna rädda företaget", sade han och förklarade att detta är det bästa sättet att skydda jobben och även respektera det kapitaltillskott som landet har lagt in i företaget.