Protokollet är "ett pilotprojekt för akut medicinsk assistans mellan Galicien och norra Portugal, som kommer att träda i kraft snart efter undertecknandet", och det har utarbetats av Portugals nationella institut för medicinska nödsituationer (INEM) och Galiciens hälso- och sjukvårdsenhet.

Enligt ministern kommer 112 Transfrontier att garantera "snabb och adekvat medicinsk hjälp i brådskande och akuta situationer, med de medel som ligger närmast till hands, oavsett om de är portugisiska eller spanska".

Dessutom, tillade hon, "ingår även vård utanför sjukhusen, dvs. efter att ha fått akut behandling" kommer samma person "att kunna välja var han eller hon vill fortsätta behandlingen", i sitt bostadsområde eller på den plats dit han eller hon fördes över från början, även om det är på andra sidan gränsen.

Målet är att kopiera protokollet och projektet i alla andra regioner i Portugal och Spanien, ett land där hälso- och sjukvårdsbehörigheten hör till de autonoma regionerna.