Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) genomförde en onlineundersökning för att fastställa fördelningen av familje- och hemrelaterade uppgifter före (februari-mars 2020) och under (juni-juli 2021) pandemin.

Enligt Público är portugisiska män mer benägna än EU-genomsnittet att tillbringa en timme om dagen med sina barn eller barnbarn, men om vi förlänger tidsperioden överträffar kvinnorna i stor utsträckning dessa.

Undersökningen omfattade totalt 42 300 personer i åldern 20-64 år och utgjorde ett representativt urval för varje medlemsstat. En av de första slutsatserna är att Covid-19-pandemin inte har lett till någon betydande förändring av vårdutbudet. Med andra ord har uppgifter som rör barn och äldre personer fortsatt att huvudsakligen utföras av kvinnor.

I Portugal erkände 92 % av de svarande och 97 % av de svarande att de ägnade minst en timme per dag åt att ta hand om sina barn eller små barnbarn. Ett resultat som inte förvånar författarna till denna studie.

"När män och kvinnor i den allmänna vuxna befolkningen (med eller utan barn/barnsbarn) tillfrågas om de ägnar en timme eller mer varje dag åt att ta hand om barn, äldre eller personer med funktionshinder, är andelen män som svarar ja i Portugal 3 % högre än EU-genomsnittet", förklarade Blandine Mollard, expert på EIGE.

Även om siffrorna hittills har varit ganska lika mellan män och kvinnor förändras detta med tiden. Under en vardag ägnar 40 % av kvinnorna och 21 % av männen med barn eller barnbarn under 12 år fyra eller fler timmar per dag åt att ta hand om dem. Portugal och Tyskland uppvisar den största skillnaden (30 %). Cypern, Finland och Malta har den lägsta skillnaden: 24 %.

"Ojämlikheten kvarstår, och det är mycket mer sannolikt att kvinnor har råd med intensiv barnomsorg", tillägger Blandine Mollard.

Om vi fokuserar på tonåringar mellan 12 och 18 år är skillnaderna mindre: 20 % av kvinnorna och 14 % av männen i EU säger att de ägnar fyra timmar eller mer åt barnomsorg.