"Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån steg till 2,23 % (2,01 % i augusti), den högsta räntan sedan oktober 2015", meddelar BdP.

Enligt banken är "denna utveckling i linje med ökningen av de genomsnittliga Euribor-räntorna i augusti", med 87 % av beloppet för nya bostadslån som indexerar Euribor på sex eller tolv månader.

När det gäller nya konsumentlån sjönk den genomsnittliga räntan till 7,85 % (7,94 % i augusti).

Enligt uppgifter från BdP beviljade bankerna i september totalt 2 006 miljoner euro i nya lån till privatpersoner, 136 miljoner euro mer än i augusti.

Av detta totala belopp motsvarade 1 338 miljoner euro hypotekslån, 467 miljoner euro konsumentkrediter och 201 miljoner euro krediter för andra ändamål. De värden som registrerades i augusti hade varit 1 217, 482 respektive 171 miljoner euro.