Institutet för rörlighet och transport (IMT) har meddelat LBP att fordon som är avsedda för transport av patienter till brandmännen nu kommer att vara befriade från vägavgifter.

Enligt LBP var dessa fordon avsedda för patienttransporter undantagna från befrielse från vägtullar för tio år sedan.

LBP anser att ersättningen är en rättvis åtgärd, eftersom dessa fordon inte bara används för att transportera patienter för konsultationer, undersökningar eller sjukgymnastik, utan också för att flytta riskbefolkningar och för att transportera brandmän till de olika insatsområdena, särskilt bränder.

IMT:s beslut är en följd av "en instruktion från statssekreteraren för infrastruktur", som har meddelat koncessionshavarna att "fortsätta med att bevilja undantag från betalning av vägavgifter för fordon som är avsedda för sjuktransporter" och som tillhör de sammanslutningar som äger brandkårer, enligt en skrivelse från IMT till LBP.

IMT instruerade också koncessionshavarna att fortsätta "med att avsluta alla pågående administrativa överträdelse- och skatteuppbördsförfaranden på grund av att fordonen inte betalat vägavgifter".

Ett av LBP:s krav var att avskaffa vägtullarna för alla frivilliga brandbilar.