Enligt CIVISA (centrum för seismovulkanisk information och övervakning på Azorerna) registrerades jordbävningen 04.11 lokal tid (05.11 i Lissabon) och hade sitt epicentrum cirka 34 kilometer NNW (nordnordväst) från Cedros, på ön Faial.

Enligt de uppgifter som hittills finns tillgängliga kändes jordbävningen med maximal intensitet IV på den modifierade Mercalli-skalan i församlingen Rosais (kommunen Velas, ön S.Jorge).

Skalvet kändes fortfarande med intensitet III i församlingen Castelo Branco (kommunen Horta, ön Faial).