Sjukförsäkringsbolagen pressas av vårdgivarna att återspegla de kostnadsökningar som de upplever i sina premier, är en av slutsatserna från paneldiskussionen vid den tredje ECOseguros-konferensen, där ledarna för Multicare, Fidelidade-gruppen, Ageas och Advance Care medverkade.

Tillväxten inom sjukförsäkringen kommer att öka med minst 10 procent, tror Maria João Sales Luís, vd för Multicare, en siffra som motsvarar den allmänna prisökningen. "Familjerna kommer att få det svårare, men vi står inför servicenätverk med ökade kostnader som kommer att leda till högre premier".

För Eduardo Consiglieri Pedroso, ansvarig för en stor del av hälsovårdsområdet inom Ageas Portugal Group, där Médis är integrerat, kommer priserna att stiga eftersom "befolkningen åldras och kommer att behöva betala mer för att ha samma täckningsnivå som den har" , förutom att han tillägger att "det finns ett tryck från våra leverantörer att göra prisjusteringar, vilket delvis kommer att återspeglas i det slutliga konsumentpriset".