Genom beslutet, som undertecknades den 28 oktober, förnyas tillståndet att använda systemet med 11 kameror i tre år.

Renoveringen begärdes av generalen för det republikanska nationalgardet, och det system som ansvarar för dess förvaltning är GNR:s territoriella avdelning i Tomar, som är i drift dygnet runt, alla dagar i veckan.

Enligt ordern är "närhelst det föreligger en situation med konkret fara för människors och egendoms säkerhet, är ljudinspelning och inspelning tillåten" och "kamerorna måste styras så att de inte tar upp och inte spelar in bilder på platser som är mer reserverade för bön, såsom interiören i kyrkor, kapell och platser för andakt".

"Privata områden måste spärras av, vilket förhindrar visualisering av framför allt dörrar, fönster och balkonger", medan användning av dolda kameror inte är tillåten.

All verksamhet måste registreras och "i registreringsrapporterna måste alla upptäckta avvikelser redovisas och arkiveras under minst två år".