Enligt Tiago Lopes, befälhavare för Lissabons brandkår, "stängdes vissa vägar i Lissabon av på grund av vattenflödet", och omkring 25 översvämningar på offentliga och privata platser har registrerats.

"Vattenavrinningsluckorna lyftes på grund av flödet, vilket tvingade fram ett avbrott i cirkulationen", förklarade han och uppgav även att det förekom några trädfällningar i staden.

Den nationella myndigheten för räddningstjänst och civilskydd (ANEPC) informerade Lusa om att den hade registrerat 106 händelser mellan kl. 00.00 och 13.00 i dag på hela fastlandet på grund av regn.

Paulo Santos, chef för civilskyddet, sade att de mest drabbade distrikten var Porto och Aveiro, främst på grund av översvämningar i stadsområden och fallande träd.

"Det finns också en uppgift om ett extremt vindfenomen, mitt på morgonen, runt 10:50, i Marinha Grande [distriktet Leiria], som ledde till att flera träd föll, 14 fordon skadades och en metallkonstruktion som flög och skadade högspänningsledningar, vilket ledde till att E-Redes ingrep", sade Paulo Santos.