Enligt IEP:s uppgifter är Portugal (26,8 %), efter Lettland (30,6 %), det land bland 34 länder som har den högsta andelen kvinnliga uppfinnare under det senaste decenniet, mellan 2010 och 2019. I tabellen förekommer Tyskland och Luxemburg (10,0 %), Liechtenstein (9,6 %) och Österrike (8,0 %).

Uppgifterna bygger på patentregistreringar som gjorts hos institutet.

I Portugals fall lämnades 26,8 % av patentansökningarna in av kvinnor, vilket motsvarar dubbelt så mycket som genomsnittet i Europa, och universiteten och de offentliga forskningscentrumen ligger i topp när det gäller antalet kvinnliga uppfinnare (36 %, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet i Europa).

Uppgifterna visar att kemi är det område som har flest kvinnliga uppfinnare (42,3 % i Portugal och 22,4 % i Europa) och maskinteknik det område som har minst (13,4 % i Portugal och 5,2 % i Europa).

Enligt IEP är andelen kvinnliga uppfinnare i Europa (13,2 %) högre än i Japan (9,5 %), men lägre än i Sydkorea (28,3 %), Kina (26,8 %) och Förenta staterna (15,0 %).

I ett uttalande framhåller IEP:s ordförande António Campinos "de framsteg som gjorts för att öka inkluderingen" av kvinnor "på patentområdet", men erkänner att "mer behöver göras".

"Främjandet av kvinnor inom vetenskap och innovation förblir en stor utmaning för Europa, och ändå är detta en nyckelfaktor för dess framtida hållbarhet och konkurrenskraft", hävdade han.