På bilderna, som togs tidigt på eftermiddagen i dag, kan man se hur vinden ökar och tar upp olika föremål.


Afonso Reis Cabral, som är Eça de Queirós barnbarnsbarn, kan också höras kommentera, med förvåning, vad han ser.

I kommentarerna reagerar författarens anhängare med chock, "så skrämmande", skriver en av dem.