Mer än 60 % av arbetstagarna vill ha en fyradagars arbetsvecka och 23,9 % vill ha en 32-timmars arbetsvecka, även om det innebär en lönesänkning, enligt resultaten från "The State of Compensation 2022 -23", som organiseras av Coverflex.

Mer än åtta av tio portugisiska arbetstagare (86 %) skulle vilja se att arbetsveckan förkortas och 62,1 % skulle vilja koncentrera 40-timmarsveckan till fyra dagar om de fick den möjligheten. Uppgifterna från studien om framtidens arbete som utförts av Coverflex, ett nystartat företag som är verksamt inom området anställningsförmåner, kommer vid en tidpunkt då regeringen diskuterar med arbetsmarknadens parter det framtida pilotprojektet om fyradagarsveckan som ska starta 2023. Ett förslag som inte har tagits emot väl av företagsrepresentanter.

Undersökningsuppgifterna - som genomfördes mellan den 14 september och den 4 oktober 2022 med 1 438 personer, mestadels mellan 25 och 34 år (46,5 %), varav 51,1 % var kvinnor, i deras flesta i Lissabonregionen (41,7 %) - visar också att 23,9 % av arbetstagarna skulle vara tillgängliga för en 32-timmars arbetsdag, i stället för den nuvarande 40-timmarsdagen, även om detta innebär en lönesänkning. Endast 14 % av de tillfrågade föredrar fortfarande den nuvarande 40-timmars/femdagarsmodellen.