Bland de metoder för åldersverifiering som införts på Instagram finns möjligheten att skicka en video i "selfie"-format och med hjälp av den teknik som tillhandahålls av aYoti känns ansiktet igen och systemet kan förstå om användaren är äldre än åldern eller inte.

Det finns också en andra metod som innebär att användarna ska be tre personer på det sociala nätverket (över 18 år) att bekräfta att användaren är myndig. Slutligen finns det möjlighet att visa upp en identitetshandling, t.ex. ett medborgarkort eller körkort.

Enligt Instagrams regler måste användarna vara minst 13 år gamla för att få använda det sociala nätverket.