"Andelen icke akutvård i Portugal ökade med 3,3 procentenheter mellan 2019 och 2021 och uppgår till 40,6 %", enligt rapporten om utvärdering av hälso- och sjukvårdssystemets prestanda och effekter (RADIS) som offentliggjordes i den sjätte upplagan av det nationella hälsokonventet (CNS).

Enligt dokumentet, som kommer att offentliggöras årligen, är Algarve den region som har den högsta andelen icke-brådskande vård: 8,2 procentenheter över det portugisiska genomsnittet 2021.

Den region som hade den lägsta andelen icke-brådskande vård 2021 var storstadsområdet Porto med 29,3 %, till skillnad från Alto Alentejo med 49,1 % och Lissabon och Vale do Tejo med 43,4 %, enligt dokumentet.

Rapporten lyfter också fram att 11,2 % av dem som var inskrivna i primärvården 2021 inte hade någon familjeläkare, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående år.

Norra regionen har den lägsta andelen av de inskrivna i hälsocentraler utan familjeläkare (2,8 % år 2021), till skillnad från Lissabon och Tagus Valley-regionen (20,8 %) och Algarve (16,4 %). I Alentejo-regionen är 9,8 % av invånarna utan en familjeläkare och i Centrala regionen 7 %.

I rapporten anges att alla regioner uppvisar en negativ utveckling av denna indikator.