Enligt en rapport från Jornal de Negócios koncentrerar de superrika i Portugal, som har inkomster som deklarerats till skattemyndigheterna på omkring 2,75 miljoner euro, omkring två tredjedelar av landets rikedomar, men betalar en effektiv skattesats på endast 46,44 procent, vilket är långt under den fastställda marginalskattesatsen.