Horse Racing Ireland sade att prisfinansiering "påverkar försäljningen av irländska hästar och beslutet att hålla hästar i träning på Irland. Träningen av fullblodshästar är mycket arbetsintensiv och därför är sysselsättningen och den ekonomiska effekten större ju fler hästar som tränas på Irland."