I höstens makroekonomiska prognoser reflekterar gemenskapens verkställande organ över den vikt som den höga inflationen och den kraftiga ökningen av energipriserna har haft för risken för energifattigdom, och placerar Portugal som det femte värsta landet i EU - endast överträffat av Litauen, Kroatien, Lettland och Rumänien - med tanke på den befintliga energifattigdomen och den förväntade ökningen i den nuvarande situationen.

"Det är möjligt att kvantifiera effekten av stigande energi- och konsumentpriser på energifattigdom, som definieras som en situation där hushållen inte har tillgång till viktiga energitjänster", med en "ökning av energifattigdomen till följd av stigande levnadskostnader", konstaterar Europeiska kommissionen i dokumentet.

Därför är det till och med möjligt att "dra slutsatsen att de ekonomiska svårigheterna ökar på grund av de stigande energipriserna".

I kapitlet om Portugal framhåller gemenskapsledningen att "de finanspolitiska åtgärderna för att mildra effekterna av de höga energipriserna, nämligen i form av inkomststöd och sänkta indirekta skatter för både familjer och företag, förväntas medföra en budgetkostnad på 2,1 % av BNP år 2022".