Enligt uppgifter från Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) i sammanfattningen av den månatliga utvecklingen av aktiviteten i sektorn ligger rekordet över genomsnittsvärdet för månaden, men 2,9 % under beläggningen för 2019 (året före pandemin).

Enligt företagssammanslutningen var de marknader som noterade de största nedgångarna den tyska, med 3,7 % mindre (procentenheter - p.p.), följt av den brittiska, 0,8 minus (p.p.).

Den irländska marknaden (+1,2 p.p.) och den nationella marknaden (+0,5 p.p.) var de marknader som uppvisade de största ökningarna jämfört med oktober 2019, i det som fram till idag av Algarve-hotellister anses vara det bästa året för portugisisk turism.