Enligt en rapport från ECO kommer statsbudgeten för 2023 (OE2023) att förstärka restriktionerna för lokal boendeverksamhet. Socialistpartiet föreslår att begränsningen av nya licenser i områden som anses vara under pressade ska förlängas till slutet av nästa år.

"Med tanke på att förfarandet för att ändra förordningen, som ska reglera och motivera skapandet av begränsningsområden för nya lokala etableringar, är krävande med tanke på att alla formaliteter ska uppfyllas och att behandlingen och analysen av de slutgiltiga resultaten av folkräkningen 2021 är nödvändig för att genomföra utvärderingen av densamma, kan en period på ett år förefalla otillräcklig för att den ska bli effektiv och vederbörligen övervägd", motiverar PS:s parlamentsbänk.

Även, När det gäller lokalt boende kommer regeringen enligt PS ändringsförslag att bemyndiga kommunerna att, efter överläggning i kommunfullmäktige, fastställa en "ökning på upp till 100 procent av IMI-satsen" för fastigheter som är involverade i denna verksamhet. "i i områden med högt tryck i städerna".