"Naturligtvis kommer vi att ifrågasätta domstolsbeslutet i en process där kammaren är svarande och verkets initiativtagare är den berörda parten. Våra jurister har redan informerat initiativtagaren om att han måste avbryta arbetet och vi kommer lugnt att vänta på att processen utvecklas", sade borgmästare Luís Encarnação.

Uppskjutandet av byggandet av det kommersiella projektet i Alagoas Brancas, en tillfällig våtmark, fastställdes av förvaltnings- och skattedomstolen i Loulésom godkände ett föreläggande som lämnats in av People-Animais-Natureza (PAN).

Enligt Luís Encarnação kommer kommunen "att bestrida det rättsliga beslutet, på samma sätt som i de andra två fallen, där kommunen fick motiveringen, eftersom allt sker inom ramen för lagen, utan att bryta mot planen eller mot några regler eller lagar".

Borgmästaren påpekade att projektet för utbyggnaden godkändes vid ett kammarmöte i juli 2013, efter att den portugisiska miljöbyrån, Algarves samordnings- och utvecklingskommission och institutet för bevarande av natur och skogar hade utfärdat positiva yttranden om genomförandet, "utan att peka på något miljöintresse för platsen i fråga".

Stadsplan

I ett uttalande klargjorde Lagoas kommunfullmäktige att delområdet Alagoas, där den kommersiella byggnaden är belägen, är en integrerad del av stadens urbaniseringsplan, som godkändes i februari 2008, och som definierar stadens södra område som en expansion av verksamheter och etablering av industri-, handels- och serviceområden, och att den inte har fått några manifestationer "för eller emot under de perioder då den var föremål för offentlig diskussion".

Under den period då byggprojektet för det kommersiella företaget, som godkändes 2013 och nu ifrågasätts, diskuterades offentligt, "yttrade sig ingen medborgare, varken för eller emot". för", står det i meddelandet.

Borgmästaren i Lagoa sa att han inte förstod att det ifrågasattes, inte minst eftersom, framhöll han, "två andra kommersiella områden har byggts på platsen".

Luís Encarnação uppskattade att "en omvänd process skulle kunna leda till förluster på mellan 35 och 40 miljoner euro för kommunen, vilket skulle göra kommunen ostyrbar under en period av minst ett år".