"Efter premiärministerns tillkännagivande håller en arbetsgrupp med ekonomiministeriet, utrikesministeriet och ministeriet för inrikesförvaltning på att bildas", sade António Costa Silva och tillade att "för närvarande finns det inget beslut" som har fattats.

Ekonomi- och havsministern svarade på frågor från PSD, vid en gemensam utfrågning av parlamentets budget- och finansutskott och utskott för ekonomi, offentliga arbeten, planering och bostäder, inom ramen för analysen, särskilt av förslaget till statsbudget för 2023. (OE2023).

Premiärministern sade förra veckan att regeringen utvärderar kontinuiteten i systemet med gyllene visum för att få uppehållstillstånd i Portugal, och medgav att det kanske inte längre är motiverat att behålla det.

Premiärministern försvarade kontinuiteten i politiken för att locka investerare till Portugal, särskilt på det tekniska området, men han gjorde en åtskillnad i förhållande till systemet med gyllene visum, där man får uppehållstillstånd i landet efter exempelvis köp av en fastighet av högt värde.