Generaldirektoratet för hälsa påminner om att luftvägsinfektioner är vanliga hos barn och ungdomar, särskilt under höst- och vintermånaderna, och att de i allmänhet inte är allvarliga.

Hälsomyndigheten rekommenderar dock att de stannar hemma om de har feber och kan återvända till skolan när de är medicinskt utskrivna, eller när de slutar ha feber och känner sig tillräckligt friska för att gå i skolan.

DGS insisterar på att alla barn och ungdomar med symtom på luftvägsinfektion "bör lära sig att täcka mun och näsa med en näsduk när de hostar och/eller nyser", kasta näsdukarna och tvätta eller desinficera händerna efteråt.

Barn och ungdomar som bor tillsammans med en person som har testats positiv för Covid-19 måste fortsätta att gå i skolan och följa grundläggande hygieniska åtgärder.