Enligt samma källa har partiets ordförande, Luís Montenegro, föreslagit PSD:s permanenta politiska kommission, som han just har godkänt, ett förslag om att sänka den lagliga minimiåldern för att rösta till 16 år.

Enligt den nuvarande texten i konstitutionen har "alla medborgare över arton år rösträtt, med undantag för de oförmågor som föreskrivs i den allmänna lagen".

Chega inledde en process för översyn av konstitutionen genom att överlämna ett projekt för översyn av konstitutionen till parlamentet, som godkändes den 12 oktober. Enligt republikens författning ska "när ett projekt för översyn av konstitutionen läggs fram måste eventuella andra projekt läggas fram inom trettio dagar".

Förutom Chega och PSD har PS och det liberala initiativet redan meddelat att de kommer att lägga fram ett projekt för att ändra grundlagen.

Ändringar av konstitutionen måste godkännas av en två tredjedels majoritet av deputerade (inom den nuvarande parlamentariska ramen innebär detta att PS och PSD måste rösta för dem) och republikens president kan inte vägra att anta lagen om revidering.