Kampanjen, som är en del av årets nationella inspektionsplan, pågår mellan den 14 och 21 i denna månad och syftar till att uppmärksamma förarna på riskerna med att köra för fort.

PSP och GNR kommer att genomföra genomföra inspektioner på vägar och tillfarter med mycket trafik.