I ett uttalande den 8 november förutspådde Pfizers VD Albert Bourla att detta konglomerat (som till stor del ägs av nordamerikanska hedgefonder med mångmiljardbelopp) kommer att fortsätta att göra enorma vinster från tillverkningen av Covid-19-vaccin i minst tio år till.Han förutspår att regeringskontrakten för leverans av vacciner som kan distribueras på ett rättvist och billigt sätt till allmänheten snart kommer att upphöra, varefter "sprutorna" endast kommer att säljas till den privata hälso- och sjukvårdsmarknaden till en kostnad av minst 100 US-dollar per dos, i motsats till de 40 US-dollar som tas ut av regeringarna.Eftersom varje dos kostar mindre än 2 dollar att producera och de privata tjänsterna till stor del ägs av samma private equity- och hedgefonder, verkar det som om privata patienter och eventuellt deras försäkringsbolag kommer att vara den ofrivilliga källan till denna fortsatta rikedom.

Även om de olika varianterna av Covid-19 förpassas till "en otäck form av influensa" skulle de nationella hälsovårdsmyndigheterna göra klokt i att se till att vaccin finns tillgängligt från andra källor för att kunna fortsätta med de befintliga, nästan kostnadsfria skyddsprogrammen för de mest utsatta.

Pfizer medger naturligtvis att man har investerat i ett omfattande och dyrt forskningsprogram för att ta fram vacciner som kommer att vara effektiva i kampen mot ett helt nytt antal luftvägssjukdomar som står på tur, liksom utvecklingen av behandlingen av migrän och diabetes. Dessa nya läkemedel kommer till stor del att marknadsföras till den privata sektorn för att ge en förväntad årlig vinst på minst 2 miljarder US-dollar.

Förväntningarna hos Pfizer och utan tvekan hos dess medarbetare inom Big Pharma kan stärka de ekonomiska och hälsovårdsmässiga utsikterna för de rikaste medborgarna i välmående nationer, men de måste sprida medicinsk modlöshet till majoriteten av den globala befolkningen som redan förbereder sig för klimatförändringens katastrofer.