"De totala intäkterna ökade med 70,3 % [jämfört med året innan] till 608,2 miljoner euro och intäkterna från logi uppgick till 469,2 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 74,5 %. Jämfört med september 2019 var det ökningar på 21,3 % och 22,5 % i totala intäkter respektive boende", uppger det nationella statistikinstitutet(INE) i uppgifterna om "Turistverksamhet" för september.

Under den analyserade månaden registrerade sektorn för turistinkvartering - hotell (hotell, lägenhetshotell, turistlägenheter, turistbyar, värdshus och gårdar på Madeira), lokalt boende med 10 eller fler bäddar samt landsbygds- och bostadsturism - 2,9 miljoner gäster och 7,7 miljoner övernattningar, vilket motsvarar årsförändringar på +41,3 % respektive +37,4 % (+33,2 % respektive +32,3 % i augusti, i samma ordning).

Jämfört med september 2019 var det ökningar på 0,2 % respektive 0,7 %.