Enligt ECO:s rapport ligger Portugal på 13:e plats bland de EU-länder som har de högsta priserna på bensin.

Mellan juli och september var PMV för bensin 95 i EU 1 784 euro per liter, medan det i Portugal var 1 827 euro per liter under samma period. Utan skatter kostade bensin 0,985 euro per liter i EU och 1,028 euro per liter i Portugal under samma period.

Det lägsta PMV för bensin fanns i Ungern och det högsta i Finland, med en skillnad på 0,90 cent per liter mellan det lägsta och högsta priset. Utan skatter pekar ERSE ut länderna i Östeuropa, Malta och Frankrike som de länder som har de lägsta priserna i Europeiska unionen.