Enligt JN är antalet förare som bötfällts i år (5 113) ett rekord för de senaste fem åren och de flesta förare varnas av myndigheterna om att dokumentet har löpt ut, eftersom lagstiftningen ändrades 2008 och 2012, men dokumentet har inte ändrats.

Förvirringen i fråga om tidsfristerna, eftersom dokumentet har en giltighetstid, men lagen anger en annan, har lett till att böterna har ökat. Böterna varierar mellan 120 och 600 euro.

Enligt Mobility and Transport Institute, som citeras av JN, förnyade förra året över 44 000 personer i 50-årsåldern inte sitt körkort när de borde ha gjort det, vilket innebär att de kan köra med ett körkort som löpt ut.


Kontrollera när ditt körkort löper ut här.