Enligt beräkningar frånERSE (Energy Services Regulatory Authority) var de genomsnittliga försäljningspriserna (PMV) för bensin (enkel bensin 95) dyrare i Spanien och billigare i Portugal.

Enligt uttalandet, som rapporterades av ECO, minskade PMV för momsfri bensin i hela EU med 5 cent per liter från andra kvartalet till tredje kvartalet i år.

Utan skatter var Portugals PMV för 95 enkel bensin 4 cent per liter lägre än Spaniens, och med skatter fortsatte försäljningen av bensin i Portugal att vara billigare med 3,9 cent per liter jämfört med Spanien.

"Även om Portugal har ett högre skattetryck (44 %), var det portugisiska PMV i förhållande till Iberiska halvön cirka 3,9 cent per liter lägre än det spanska".

Priser på diesel

När det gäller diesel rapporterar ERSE att bland de 27 medlemsstaterna ökade priset i genomsnitt med 0,7 cent per liter från andra kvartalet till tredje kvartalet 2022.

När det gäller jämförelsen med Spanien, exklusive skatter, avslöjar ERSE att de genomsnittliga nationella priserna på diesel var 3,9 cent billigare per liter. "Skattebördan i Portugal (37 %) var identisk med den i Spanien (37 %), vilket motiverar praxis med lägre PMV i vårt land", anges i bulletinen.