Enligt en undersökning som fastighetsportalen publicerat beror hur länge en fastighet ligger på portalen innan den blir uppköpt på husens prisklass. 28 procent av husen som hyrdes ut på mindre än 24 timmar kostade mindre än 750 euro/månad, 22 procent mellan 750 och 1 000 euro/månad, 11 procent mellan 1 000 och 1 500 euro/månad och 11 procent kostade mer än 1 500 euro/månad.

"När man analyserar de sju distriktshuvudstäderna med flest bostäder till uthyrning under oktober månad var Braga den stad där andelen bostäder som hyrdes ut på mindre än 24 timmar var störst, med 24 procent av den totala verksamheten".

Lissabon (18 procent), Coimbra (17 procent), Setúbal (17 procent) och Aveiro (17 procent) följer efter Braga. I Porto hyrdes 13 procent av husen ut på mindre än en dag och i Faro var 12 procent på marknaden i mindre än 24 timmar.

"De mest prisvärda hyresavtalen, med priser under 750 euro per månad, koncentrerar en stor del av efterfrågan och markerar därmed de högsta 'expressuthyrningsnivåerna'".