Enligt BBC beror debatten om torvklippning på att man måste hitta en balans mellan att bevara torvmarkens miljövärde och dess traditionella användning som inhemskt bränsle. Förbudet omfattar även försäljning av rökkol och våt ved.