Enligt CBC har de genomsnittliga försäljningspriserna sjunkit med mer än 20 procent sedan februari, och priserna har sjunkit på så gott som alla marknader i landet, eller legat stilla på några få.