"Låt oss be så att Herren omvänder hjärtan hos dem som fortfarande satsar på krig och får önskan om fred att segra i det martyrdrabbade Ukraina", sade han och tillade sedan: "Vi kan be för Ukraina och säga: 'Skynda dig, Herre'."