Enligt en rapport från Expresso ökade den genomsnittliga bruttomånadslönen i Portugal med 22 procent i ackumulerade termer under perioden 2015-2022, men i reella termer var ökningen endast 5,7 procent, mindre än 1 procent per år. Det finns också sektorer med nedgångar på mer än 20 procent, som till exempel bank- och försäkringsbranschen.

Bland de verksamheter som uppvisade förluster i köpkraft för den genomsnittliga lönen finns också el- och gassektorn (-21,5 %) och offentlig förvaltning (-9,7 %). Å andra sidan skedde de största ökningarna inom sektorer som utvinningsindustrin (27,1 %), tillverkningsindustrin (24,9 %), jordbruket (22,1 %) och hotell- och restaurangbranschen (19,4 %), områden där minimilönen, vars värde har ökat, är mer utbredd.