I sitt tal pekade Marcelo Rebelo de Sousa på tre skäl som förklarar årets framgång inom turismen i Portugal, nämligen det faktum att det finns "ett mycket starkt varumärke som heter Portugal" - något som han förklarar sig ha lärt sig genom de kontakter han har tagit "med olika ekonomier och samhällen, nämligen europeiska, amerikanska, afrikanska och asiatiska".

"Vi kan göra mycket mer [för varumärket] och jag har hört idéer om att göra mer, men sanningen är att det finns", försäkrar han.

Han anser att "detta är en prestation av regimen, inte av regering A, B, C eller D: det är resultatet av det arbete som utförts under de senaste ett och ett halvt decenniet. Flera regeringar med helt olika uppfattningar har bidragit på olika sätt, men på ett viktigt sätt, till denna förstärkning".

I en andra punkt tillskriver han årets framgång för turismen i Portugal det faktum att landet i hela världen uppfattades som ett land som hanterade pandemin på ett bra sätt, och förklarar att "det sätt på vilket vi hanterade pandemin befäste idén om att det i Portugal finns hälsostrukturer som kan fungera bra i samband med turism".

I den tredje punkten förklarade republikens president att den portugisiska turismen "gynnades av kriget", eftersom den "sågs" som en plats för säkerhet, "nära men ändå långt borta" från konflikten.

"Detta gjorde Portugal, som redan hade ett rykte om fred och säkerhet, till ett relativt sett säkrare resmål", sade han.