Kunderna måste ändra datum mellan den 28 november och den 19 december, enligt företaget.

"Mot bakgrund av kabinpersonalens strejkvarsel den 8 och 9 december meddelar TAP att de kunder som vill ändra datum för sina flygningar under denna period kan göra det utan påföljd mellan den 28 november och den 19 december", står det i ett meddelande från flygbolaget. på Twitter.

TAP uppger att man "förhandlar med kabinpersonalens fackförening" och "hoppas att man kommer fram till en överenskommelse som gör att strejken kan undvikas".

TAP:s besättningsmedlemmar meddelade att de skulle strejka den 8 och 9 december, och att de skulle kallas till strejk av SNPVAC (National Union of Civil Aviation Flight Personnel), med motiveringen "missnöje, revolt och ohälsa" bland arbetstagarna.

TAP och fackföreningarna förhandlar om en översyn av företagsavtalet inom ramen för omstruktureringsplanen.

TAP föreslår bland annat lönesänkningar och flexibla arbetstider.

Besättningsmedlemmarna vill att det nuvarande företagsavtalet ska vara utgångspunkt och grund för alla framtida förhandlingar.