Undersökningen om hushållens användning av informations- och kommunikationsteknik, som genomfördes mellan juni och augusti 2022, visade att anslutningen till Internet ökade med 0,9 procentenheter jämfört med 2021 och att bredbandsanslutningen ökade med 0,5 procentenheter jämfört med 2021, vilket tyder på en avmattning av tillväxten på dessa områden jämfört med tidigare år.

I förhållande till genomsnittet för EU:s 27 medlemsstater när det gäller bredbandsanslutning, som var 90 % 2021 (senast tillgängliga statistik), ligger Portugal fortfarande under EU-värdet, trots att avståndet minskade, vilket var 10 procentenheter 2019 och 7,3 procentenheter 2020.

Internettillgång och bredbandsanslutning är enligt uppgifter från INE högre i familjer med barn upp till 15 år, med 99,2 % respektive 97 %. Denna nivå av uppkoppling registreras också i hushåll med högre inkomster.

När det gäller användningen av mobiltelefoner för att få tillgång till Internet uppgav 81,8 % av personerna mellan 16 och 74 år att de använder mobiltelefoner/smartphones för detta ändamål.

Andelen personer i denna åldersgrupp som använde Internet under de tre månaderna före undersökningen var 84,5 % i Portugal, även om den i Europeiska unionen redan 2021 var 89 %.

Den huvudsakliga användningen av Internet är kommunikation och tillgång till information för personer mellan 16 och 74 år - oavsett om det gäller att utbyta snabbmeddelanden online, skicka e-post, använda sociala nätverk eller söka information - och överträffar efterfrågan på att använda Internet för att lyssna på musik (69,5 %) eller använda banktjänster (68 %).