Uppgifter som sammanställts av Cinco Dias visar att skillnaden mellan den allmänna inflationen och livsmedelsinflationen mellan maj och augusti var 4,84 procentenheter, vilket placerar Portugal på tredje plats bland de olika medlemsstaterna. I praktiken innebär detta att livsmedelspriserna har stigit mer än de allmänna priserna.

Tyskland leder listan med 7,27 procentenheter, följt av Sverige med en skillnad på 5,00 procentenheter. Genomsnittet i Europeiska unionen (EU) är 5,24 poäng, enligt den spanska tidningen.

Priserna fortsätter att stiga och för närvarande kostar det redan 209,98 euro att köpa en korg med nödvändiga livsmedel, enligt en prisövervakning från DECO Proteste.

"Att köpa en korg med nödvändiga livsmedel kräver för närvarande en utgift på 209,98 euro. Detta värde motsvarar 14,35 % mer jämfört med det värde som noterades kvällen innan den väpnade konflikten med Ukraina inleddes", säger konsumentskyddsorganisationen.

Detta innebär att mellan den 23 februari och den 16 november, sedan krigets början, har livsmedelskorgen ökat med 26,35 euro.