Vid edsförklaringen av den nya generallöjtnanten José Santos Correia, som ägde rum på ministeriet för inrikesförvaltning (MAI), hävdade José Luís Carneiro att regeringen inom ramen för statsbudgeten för 2023 "prioriterar den professionella och tekniska uppvärderingen av säkerhetsstyrkornas och säkerhetstjänsternas mänskliga resurser och deras förutsättningar för att utöva verksamheten och skapa bättre förutsättningar för att fullfölja uppdraget" genom att genomföra lagen om programplanering av infrastruktur och utrustning.

"När det gäller GNR verkar det, utöver ansträngningarna att gradvis förbättra lönevillkoren för dess tjänstemän, inom ramen för en nationell politik för att förstärka säkerhetsstyrkornas och säkerhetstjänsternas effektivitet, vara viktigt att understryka åtgärden för föryngring, som kommer till uttryck i antagningen av cirka 1 500 nya vakter under år 2022, med förhoppningen att anta mer än 1 000 officerare år 2023", sade ministern vid en ceremoni som leddes av premiärminister António Costa.

José Luís Carneiro framhöll också att "en investering på mer än 600 miljoner euro planeras och godkänns för att modernisera infrastruktur, material och teknik, vilket ger bättre villkor för värdighet, vilket är grundläggande för GNR:s operativa framgång".